Ekim 2021 - Ekim 2024

EFICAS

Otonom ve Gömülü Sistemler için Enerji Verimli Heterojen Yapay Zeka Platformu

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Günümüzde, Otonom ve Mobil uygulamalar güç sınırlaması nedeniyle istenilen performans ile çalışmamakta ve bu nedenle yüksek getiri potansiyeline sahip iş modellerinin önü kesilmektedir. Yapay zeka ile artan fonksiyonel karmaşıklık; gömülü sistemlerin işlemci yükünü ve güç ihtiyacını arttırmakta ve tahrik sistemleri için ihtiyaç duyulan güç ile karşılaştırılabilir hale getirmektedir. Önerilen proje kapsamında, EFICAS olarak isimlendirilen, enerji verimli yapay zekâ algoritmaları kullanan genel kullanıma yönelik ölçeklendirilebilir bir yazılım platformu geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yapay zeka algoritmaları, çok çekirdekli heterojen hesaplama teknolojileri kullanılarak geliştirilecektir. EFICAS, yerelleştirilmiş ve dağıtılmış hesaplama sistemlerini ve buluta yükleme de dahil olmak üzere piyasadaki tüm hazır çözümleri destekleyecektir. EFICAS platformu ile çalışma anında kaynak planlama (resource allocation at runtime) ve optimize görev planlama ile tutarlı hibrit çalışma (hybrid coherent operation) konularında çalışmalar yapılacaktır. EFICAS ile mobil ve otonom robotlar, telekomünikasyon, endüstriyel otomasyon alanlarında yapay zekanın enerji verimliliğinin önemli miktarda artırılması hedeflenmektedir. EFICAS projesi konsorsiyumu 4 farklı ülkeden inovatif ve konularında uzman 21 farklı kurum ile yürütülecektir.

Kasım 2021 - Ağustos 2023

MUWO

Üretim Sistemleri İçin Çok Fonksiyonlu Methodlar ile Uygulama Platformu

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Üretim şirketleri sektörünün özelliklerine ve şirket büyüklüğüne göre çeşitli yatırımlar yaparak ürünlerini en iyi şekilde müşteriye sunmaya çalışırlar. Bu çaba sarf edilirken genel olarak gelecek projeksiyonu içerisindeki en yüksek üretim adetleri göz önüne alınarak maksimum yatırım yapılmaya çalışılır. Bu yatırımlar yeni projeler ve ürünler ile devam ederken şirketler pazarda durum iyi olmasına rağmen büyümekte zorluk çekmeye başlarlar. Birbirinden bağımsız ve yoğun makineleşmiş yatırımlar beraberinde iki ana problem getirir. Fabrika içinde alanlar yetersiz kalmaya başlar ve her projeye yapılan yeni sistemler de yüksek yatırım maliyetleri getirir. Genellikle en yüksek üretim kapasitesine göre yapılan makine-otomasyon yatırımlarının ürünün başlangıç ve son aşamada kullanımı önemli derecede azalır. Muwo projesinin amacı ise yukarıda bahsedilen problemleri için çözümler üretip iyileştirmeler sağlamaktır.Üretim alanındaki iş istasyonlarının manuel ve otomatik üretim arasında hızla geçiş yapmasına olanak tanıyan çok yöntemli bir çalışma alanı geliştirmeyi hedeflemektedir. Mevcut üretim sistemlerine entegre edilecek yeni araçların ve donanım elemanlarının akıllı donanım arayüzleri geliştirilecektir. Mevcut proseslere entegre etmek için öncelikle daha iyi kullanımı sağlayan optimal konfigürasyonu oluşturan yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarını kullanacak süreç birleştirici yazılım planlama, karar destek aracı, geliştirilecek olan simülasyon araçları ile entegre edilecektir.

Haziran 2021 - Haziran 2024

TIoCPS

SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLERİN GÜVENİLİR VE AKILLI TOPLULUKLARI IÇIN PLATFORM GELIŞTİRİLMESİ

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Son yıllarda artan enerji maliyetleri ve gerek enerjiyi kullananlar için ve üretenler açısından enerji sistemlerinin güvenli ve akıllı cihazlar ile kontrol edilerek daha akıllı yapılar ile kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu akıllı yapılar internet üzerinden bilgi alışverişini ve dağıtık sistemlerin bir arada kullanımını zorunlu kılmaktadır. TiOCPS projesi internet ile bağlantısı olan fiziksel cihazların kullanıldığı ve son kullanıcı sağlanan enerji arasındaki bağlantıların daha akıllı ve güvenilir cihazlar ile güvenliklerini sağlamaktır.
TiOCPS projesi, Avrupa Birliği enerji ortaklarının yararlanabileceği birleştirilmiş enerji modeli oluşturmak üzere yeni teknoloji ve servislerin oluşturulmasına olanak sağlamayı hedefleyecektir. Projenin çekirdeğini, önceden alarm veren araçlar, gerçek zamanlı kazanım, enerji sağlayıcıları ve dağıtıcılarına sağlanacak servisler oluşturacaktır. TiOCPS projesi, akıllı enerji algoritmaları ve güvenlik çözümleri, yapay zeka destekli ontoloji çalışmaları ile optimizasyon algoritmaları ile enerji tüketim problemlerine çözümler üretmek üzere gerçek-zamanlı, birlikte çalışabilen, büyük ve heterojen veriler ile işlem yapacaktır. Oto koruma ve işbirlikçi ve operasyonel kontrol üniteleri, enerji teminini, enerji tüketimi ve enerji şebekesinin istikrarını ve güvenilirliğini garanti altına alacaktır.

Temmuz 2021 - Temmuz 2024

WINS

ENDÜSTRİYEL KABLOSUZ IOT AĞ SİSTEMİ

Destek Programı: 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

WINS projesi, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim ve Gömülü Sistemler teknolojileriyle doğrudan ilişkilidir ve aşağıda verilen özellikleri taşımaktadır: - Kablosuz, düşük güç tüketimine sahip, enerji hasadı tekniği ile enerji ihtiyacının bir kısmını veya tamamını karşılayabilen, standart/yeni nesil haberleşme alt yapı ve protokollerine uyum gösteren, - Hataya toleranslı, kendi kendini kalibre edilebilen, çeşitli sensör ve sensörlerin bulunduğu uç nokta cihazlarını sunucuya bağlayan, olumsuz durumlara karşı (ilgili cihaz ve/veya platform ile iletişimi kesildiğinde) akıllı davranışlar sergileyebilen, veri kayıt yeteneğine sahip, endüstriyel koşullarda çalışabilen, karar verme, izleme, kontrol etme uygulamalarının gerçekleştirilebildiği, - Mobilite sağlanabilen, gerçek/gerçeğe yakın zamanlı çalışabilen, veri kaybına karşı önleyici özelliklere ve yüksek veri güvenliğine sahip, nesnelerin internetine uyumlu, -Veri hatalarına, bozulmalarına ve kayıplarına karşı dayanıklı, hızlı veri aktarımına uygun, buluta doğrudan bağlanabilen, çevre şartlarına adapte olabilen, - Birden fazla farklı protokol ve nesne ile aynı anda bağlanabilen, bağlanan uç noktalardan aldığı verileri ve/veya analiz sonucunda elde edilen verileri nesnelerin interneti platformuna güvenli şekilde aktarabilen, uzaktan yönetilebilir, ölçeklenebilir, verileri gerçek/gerçeğe yakın zamanlı nitelikte donanım ve yazılımlar geliştirilecektir. - Projenin gerçekleşmesiyle oluşturulan altyapı, proje kapsamında olmayan uygulamaların da geliştirilmesine imkan sağlayacaktır.

Temmuz 2014 - Eylül 2017

INVALUE

Endüstriyel Kurumların Büyük Veri İşletme Platformunda Yönetilmesi

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Üretim ve otomotiv sektöründe, tüm dağıtım zincirindeki bilgilere dayanan daha kapsamlı hizmet ve otomasyon çözümleri, dünya çapında makinelerin en iyi kullanılabilirliğini ve kullanımını (varlık yönetimi) sağlayarak yakın gelecekte baskın hale gelecektir. Bu tür süreçlerin uygulanması, büyük ölçüde en son ICT konseptlerinin titiz bir şekilde kullanılmasına dayanır.
InValue'nun temel amacı, bilgi zincirinin tamamında günümüzün endüstriyel alanlarındaki kapsayıcı veri yönetimi süreçlerini destekleyen açık ve paylaşılan bir entegre hizmet platformu geliştirerek ve göstererek bu yeni paradigmaları desteklemektir. InValue platformu, çeşitli kaynaklardan türetilen heterojen bilgilerin içerik ve bilgi yönetimi için yeni ve entegre çözümleri birleştirirken mevcut standartlara güvenecektir. Bu, bilgi toplama ve toplama, temsil, analiz ve akıllı cihazlar, otomasyon sistemleri, bilgi sistemleri ve teknik ve yönetim personeli gibi ilgili paydaşların yanı sıra tedarikçiler ve müşteri kuruluşları arasında alışverişi içerir.
InValue, şirketlerin, iş ortakları ve müşteriler arasındaki yeni ilişkileri kapsayan paylaşılan bir bilgi mimarisi üzerine özel uygulamalar oluşturmasına ve nihayet 'sınırsız kurumsal' paradigmasını uygulamaya koymasına olanak tanır.

Eylül 2014 - Ocak 2017

WATER-M

Birleştirilmiş Akıllı Su Projesi

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Dünyadaki suyun yalnızca% 2,5'i tatlı sudur. Son on yıllarda, insan nüfusu 3 kat arttı, ancak aynı zamanda su talebi 6 kat arttı. Su, dikkatle yönetilmesi gereken sonlu bir kaynaktır. Bununla birlikte, dünya nüfusunun% 50'den fazlası su sürdürülebilirliği sorunu olan bölgelerde yaşıyor. Bu bağlamda, su endüstrileri iş süreçlerini desteklemek için SCADA teknolojilerini kullanıyor, ancak bu açıkça yeterli değil. Su süreci karmaşıklığı ile birleşen su sürdürülebilirliği sorununu çözmek için, CBS entegrasyonu, kalite yönetimi programları veya gerçek zamanlı veri yönetimi gibi yeni kavramların tanıtılmasıyla su endüstrisinde büyük bir karışıklığa ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, bu zorlukları gidermek için BİT teknolojilerine ihtiyaç vardır. Water-M projesinin kapsamı, Avrupa Birliği su paydaşlarına fayda sağlayacak birleşik bir su iş modeli oluşturmak için yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını sağlar. Water-M projesi, su yönetimi alanında gerçek zamanlı izleme ve operasyonel kontrol, hizmet odaklı yaklaşımlar ve olay odaklı mekanizmaları birleştirir.

Kasım 2018 - Kasım 2022

POLDER

Şehir Politikaları İçin Veri Yönetimi

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Kablosuz sensör ağlarından büyük veri işleme ve analize kadar teknolojideki son gelişmeler şehirlerimizi kökten değiştiriyor. Kentsel politika oluşturma, bu tür dönüşümün temel bir yönüdür ve yeni destekleyici araçlar ve optimize edilmiş bir süreçle bu gelişen teknolojilerden faydalanabilir. POLDER projesi, politika oluşturmanın ortaya çıkarılması, tasarlanması, uygulanması ve onaylanmasında hükümeti, şehir konseylerini ve ilgili kuruluşları desteklemek için bir yazılım araç takımı tasarlamayı, geliştirmeyi ve dağıtmayı amaçlamaktadır.

POLDER, politikanın oluşturulduğu karma bir politika oluşturma modeli önerir:

  • Veriye Dayalı
  • Model Odaklı
  • Toplum Odaklı

Temmuz 2018 - Temmuz 2021

IOTOPRO

Otomotiv Endüstrisi için Akıllı Üretim Yönetim Sistemi

Destek Programı: 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

IOTOPRO projemizin amacı, otomotiv sektöründe Endüstri4.0 hedefleri doğrultusunda akıllı üretim sistemlerine yönelik çeşitli bileşenlerin geliştirilmesi ve bu bileşenlerin pürüzsüz entegrasyonunun sağlanmasıdır.Projemiz, çağrı kapsamında ifade edilen, büyük veri analitiği, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, nesnelerin interneti uygulamaları, akıllı ölçüm ve izleme sistemleri, m2x donanım ve yazılımları başlıklarında yapılacak geliştirmeleri kapsamaktadır. İlave olarak bulut platformu ile ilgili servis ve algoritmaların, makine öğrenmesi, karar destek algoritmalarının geliştirmesi ve arttırılmış gerçeklik çalışmaları da hedeflenmektedir.

Ekim 2018 - Ekim 2020

OTA (AKILLI FABRİKALAR)

Akıllı Fabrikalar için otonom taşıyıcılar ve gerekli insan-makine ve makine-makine arayüzlerinin geliştirilmesi

Destek Programı:   1003 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu projede; geleceğin fabrikalarında kullanılmak üzere otonom taşıyıcı araç(OTA) ve bunların tüm fabrika içi sisteme entegre olarak çalışması için gerekli insan-makine, makine-makine ara yüzleri ve haberleşme platformlarının gerçeklenmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut OYA(Otomatik Yönlendirmeli Araç) veya AGV sistemlerinin etkin ve verimli kullanımında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca Endüstri 4.0 yaklaşımının akıllı fabrikalarının özellikle otonomye yönelik gereksinimleri de göz önünde bulundurulduğunda, fabrikaların karmaşık ve yarı-düzenli ortamlarına uygun, gerektiğinde fabrika içi ve dışı hareket edebilen ve fabrika sistemlerine entegre bir OTA geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Literatüre bakıldığında otonom araç çalışmalarında özellikle akıllı arabalarda bazı teknolojik seviyeler geçilmiş olsa da farklı uygulama alanları için özel çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda fabrika içi ortamlarda tam otonomluk seviyesinde yeni çalışmalara gerek duyulmaktadır. OTA’ların etkin ve verimli kullanılabilmeleri için Algılama, Yüksek Seviye Kontrol, Düşük Seviye Kontrol, Durum Farkındalığı vb. farklı özelliklerde alt sistemlerinin entegre çalışmasını sağlayacak şekilde otonom kontrol mimarisinin gerçeklenmesi gerekir. Diğer taraftan, tümleşik fabrika performansını sağlamak içinse OTA' ların tüm fabrika sistemine entegre ve birbirleri ile uyumlu şekilde çalışması gerekir. Bunu gerçeklemek üzere OTA'lar, fabrika çalışanları, mevcut MRP/ERP sistemleri, diğer robotik sistemlerin de fabrika seviyesinde otonomluğu sağlayacak şekilde karmaşık bir sistem olarak entegre çalışması gerekir. Bu projede gerek OTA seviyesinde gerekse fabrika seviyesinde otonomluğu sağlamaya yönelik bir sistem tasarımı ve gerçeklemesi planlanmaktadır.

Web sitemiz çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilereburadan ulaşabilirsiniz.