3 Temel İsraf Kaynağı : MURI, MURA, MUDA

En iyi üretim sisteminden uzaklaştırıp sistemde israfa yol açan tüm aktivite ve durumlar, MURI, MURA ve MUDA olarak sınıflandırılmıştır. Genellikle Muda’nın bilinip, “israf” olarak değerlendirilmesine rağmen; Muri ve Mura da gözle görülmeyen, fakat detaylıca inceleyerek ulaşabileceğimiz israf kaynaklarıdır.

MURI
Aşırı Yükleme

MURI, üretime katma değer sağlayan her türlü faktöre fazla yüklenme anlamına gelir. Bir insana doğal sınırlarının üzerinde yük yüklemek, bir makineye yapabileceğinden fazla iş planlayarak fazla çalışmasına yol açmak MURİ’ye örnek verilebilir.


MURA
Dengesizlik

MURA, makine ve insan gibi değer katan faktörlere dengesiz şekilde iş yüklenmesi (eksik-yüklenilmiş kapasite kullanımı) demektir. Bu düzensizlik üretim programı hatalarından, zaman kaybından veya eksik-hatalı parça etkenlerinden kaynaklanabilir.


MUDA
Değer Katmayan

MUDA, herhangi bir işin çevrim süresini arttıran, ihtiyaçtan fazla kullanılan tüm faaliyet ve durumlardır. Bir hattın çevrim zamanını arttıran faaliyetler; herhangi bir malzemeyi veya aleti almak için harcanan zaman, ergonomik olmayan iş istasyonlarından ötürü uzayan faaliyetler, yürümelerden kaynaklı aksamalar MUDA’ya örnek verilebilir.

Muri Mura Muda

7 MUDA NEDENİ

Fazla Üretim (Müşteri talebinden hızlı, önce ve fazla üretim)

Fazla Stok (Hammadde, yarı-mamul ve bitmiş ürün stoğu üretime değer katmaz)

Beklemeler (İstasyonlar arasında dengesiz operasyon zamanları)

Yürümeler (Herhangi bir malzemeyi veya aleti almak için harcanan zaman)

Taşımalar (Yarı mamullerin gereksiz taşınmaları)

Yeniden İşlenen Malzemeler (Üretim hatalarından dolayı tekrarlanan işlemler)

Fazla İşleme (Ürüne müşterinin isterinden fazla işlem uygulamak)

Web sitemiz çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilereburadan ulaşabilirsiniz.