What is TPM?

This system is carried out as a group with the participation of all employees from top to bottom under the leadership of production, maintenance and engineering units. In factories where this concept is well understood and applied, a decrease in production expenses, breakdowns, work accidents and customer complaints and an increase in productivity have been observed.

Bu sistem üretim, bakım ve mühendislik birimlerinin öncülüğünde, üstten alta kadar tüm çalışanların katılımı ile bir grup çalışması olarak gerçekleştirilir. Bu kavramın iyi anlaşıldığı ve uygulandığı fabrikalarda üretim giderlerinde, arızalarda, iş kazalarında ve müşteri şikayetlerinde azalma, verimlilikte artış gözlemlenmiştir.

Maintenance Methods Applied Period
Failure Maintenance ...-1950
Preventive Maintenance 1950-...
Effective Maintenance 1960-...
Total Efficient Maintenance 1970-...
Total Efficient Maintenance 1980-...

Our website uses cookies and the Google Analytics web analysis tool. When you visit our pages, you are deemed to have accepted this. You can find information about our privacy policy here