SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Süreç Yönetimi; şirketlerin istenen iş sonuçlarına ulaşması, kaynakların, teknolojinin etkin kullanılması ve rekabet avantajının yaratılması için iş stratejilerinin belirlenmesinde rol oynayan en önemli unsurlardan biridir.

Süreçlerde yapılacak iyileştirme:

  • Süreç maliyetlerini azaltır
  • Verimliliği ve üretkenliği arttırır
  • Kaynak kullanımını optimize eder
  • Ölçülebilir hedefler kazandırır