5S NEDİR?

Adını Japonca SEIRI (Ayıklama), SEITON (Düzenleme), SEISO (Temizlik), SEIKETSU (Standartlaştırma), SHITSUKE (Sürdürme ve Geliştirme) kelimelerinin baş harflerinden alan; bir iş yeri organizasyonu yöntemidir. Bu yöntem işyeri ortamının iyileştirilmesi adına uygulanması gereken en önemli etkendir. 5S uygulamalarını sadece tesis içi temizlik faaliyetleri olarak algılamak doğru olmaz. Kayıpların önlenmesi, verimliliğin artırılması ve tesis içi kontrolün sağlanması adına en etkili yöntemdir. Bu organizasyon sadece fabrikalarda, üretim tesislerinde değil; ev, ofis, depo, garaj gibi tüm çalışma ortamlarında uygulanabilir.